PERSONAL TRAINING

PT-Haarlem Staat voor “Change your lifestyle”.

Bent u opzoek naar de weg om uw lifestyle te veranderen? Zoek dan niet verder en verdoe geen tijd aan diëten of sporten zonder begeleiding. PT-Haarlem.nl begeleid u van uw huidige lifestyle naar de lifestyle die u voor ogen heeft. U wordt begeleid op het gebeid van sport, voeding en gezondheid. Samen bepalen we uw doelstellingen. Doormiddel van specifieke testen screenen we uw vorderingen. PT-Haarlem.nl organiseert zijn trainingen in de PT-STUDIO op de Pijlslaan 33 te Haarlem

Wat is personal training eigenlijk, en wat doet een personal trainer precies?

Een Personal trainer is eigenlijk de ideale persoonlijke sporthulp. Hij zorgt ervoor dat je op de juiste manier naar je doelen toewerkt. De ene persoon wil afvallen, de andere persoon wil trainen voor een wedstrijd, en weer iemand anders moet revalideren.

De Personal Trainer stelt een plan op hoe de doelen efficiënt bereikt kunnen worden. Daarin worden meegenomen:

  • Intensiteit (aantal keer per week)
  • Voeding
  • Type oefeningen
  • Trainingsschema met de juiste opbouw

De kans op goede resultaten zijn met een personal trainer simpelweg veel hoger.

Een zeer belangrijk aspect is dat een personal trainer ervoor zorgt dat je de oefeningen goed uitvoert. Ze worden voorgedaan en je houding wordt gecorrigeerd als deze verkeerd is. Zo voorkom je blessures.

Algemene voorwaarden

1). De persoonsgegevens van de klant worden door PT-Haarlem.nl niet aan derden ter beschikking gesteld.

2). De persoonsgegevens kunnen door PT-Haarlem.nl worden gebruikt om de klant informatie toe te zenden over de producten en diensten die PT-Haarlem.nl aanbiedt. Tenzij de klant dit niet wil en dit per email aangeeft.

3). PT-Haarlem.nl behoudt het recht om de training te annuleren bij ziekte, ongevallen, feestdagen en slecht weer.

4). Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de sessie telefonisch te melden, anders wordt de sessie in rekening gebracht.

5). PT-Haarlem.nl behoud ten alle tijden het recht om zich te ontbinden van de activiteiten, de klant zal zijn of haar resterende tegoed retour ontvangen.

6). Sporten bij PT-Haarlem.nl is op eigen risico.

7). De betaling moet worden voldaan voor de vervaldatum die aangegeven wordt op de factuur. De factuur wordt per email naar u verzonden.

8). Met het ondertekenen van het PERSONAL TRAINING CONTRACT gaat u akkoord met de algemene gegevens. U gaat akkoord met het voor u opgestelde contract, en u heeft de intake naar waarheid ingevuld.

1) All client information will be kept strictly private and confidential, PT-Haarlem.nl
will not make your personal data available to any other parties.
2) PT-Haarlem.nl will update you by email on the products and services that PT-Haarlem.nl has to offer, if you do not wish to receive these updates please reply by email and let us know.
3) PT- Haarlem.nl reserves the right to cancel in case of illness , training accidents, holidays and bad weather.If a training session has to be canceled you will be notified by phone 24hrs beforehand.
4) If you can’t make an appointment, please notify PT-Haarlem.nl by phone no later than 24 hours beforehand, otherwise the session will be charged.
5) In the unlikely event of your Trainer being unable to continue your training, for any reason,
PT-Haarlem.nl reserves the right to terminate the agreement, at which time the client will have their remaining balance refunded.
6) Training at PT Haarlem.nl is at your own risk.
You understand and agree that it is your responsibility to inform the Trainer of any conditions or changes to your health, now and ongoing, which might affect your ability to exercise safely and with minimal risk of injury.
7) Payments must be paid before the due date indicated on the bill. Invoice will be sent to you by email.
8) By signing the PERSONAL TRAINING CONTRACT you agree with the terms and conditions of the contract & that you have answered the questions on your application truthfully.